Ontdek de waterkracht van de 21ste eeuw

Ook dit jaar heeft EQA-Projects meegedaan aan de Waterinnovatieprijs, georganiseerd door de Unie van Waterschappen. Daarbij is de EQA-Box uitgekomen als winnaar in de categorie "Energie en Waterschappen."

We zitten midden in een energietransitie: de vraag naar energie zal door de bevolkingsgroei enorm toenemen en tegelijkertijd moeten we de CO2-uitstoot reduceren. Met meer dan 40.000 locaties en werken waar vallend water aanwezig is, bezitten de waterschappen een enorme energiepotentie.

Daarom heeft EQA-Projects, samen met studenten van Hogeschool Rotterdam, Van Hall Larenstein, waterschap Rivierenland, waterschap Aa en Maas en sinds kort ook de TU Delft, een waterkrachtinstallatie ontwikkeld die eenvoudig overal te plaatsen is. Het is een ‘plug & play’ en gestandaardiseerd product dat de plastic soep als grondstof gebruikt. Visveiligheid ligt ten grondslag aan het ontwerp.

De EQA-Box is samen met water- en peilbeheerders ontwikkeld, zodat de installatie nooit een obstakel in de watergang is of het afvoerdebiet beperkt. De installatie is eenvoudig binnen een dag te plaatsen bij een stuw, rioolwaterzuiveringsinstallatie, gemaal, in- en uitlaatkokers en spuisluizen.