Ontdek de waterkracht van de 21ste eeuw

geldersenergieakkoord

De ThemaTafel Waterkracht heeft een bezoek gebracht aan de EQA-Stuw te Ommeren. De ThemaTafel is een onderdeel van het Gelders Energieakkoord, en richt zich met het onderzoeken naar de mogelijkheden voor waterkracht in de provincie, alswel as het aangaan van samenwerking met betrokken partijen in de Gelders energiesector.

 

Krachtige samenwerking

Provincie Gelderland nam het initiatief om de potentie voor waterkracht in haar regio in kaart te brengen, samen met enkele van haar gemeentes en een aantal private partijen, waaronder Royal Haskoning DHV en Alliander. Met als doel om de uitkomsten bruikbaar te maken voor de ontwikkeling van waterkracht door lokale partijen zoals ontwikkelaars en energiecoöperaties.

In een uitgebreide studie werden in de regio tientallen locaties geselecteerd. Op deze locaties is waterkrachtontwikkeling technisch mogelijk. De geselecteerde locaties zijn samen goed voor de groene stroomvoorziening van 10.000 gezinnen .

Op deze geselecteerde locaties wordt de energie op continue wijze gewonnen. Bijvoorbeeld uit een lokaal verval ter plaatse van bijvoorbeeld een kunstwerk in een rivier. Of door energie te halen uit de rivierstroming, dus de snelheid in het water. De centrale bevindt zich immers in de waterloop, dat kan een aantrekkelijk toeristisch beeld geven. Een voorbeeld hiervan is de EQA-SmartStuw. Thematafel waterkracht bezocht dit succesvolle project:

Gelders Energieakkord

 

Het volledige artikel is hier te lezen op de website van het Gelders Energieakkoord.