Ontdek de waterkracht van de 21ste eeuw

Waterschap Rivierenland en EQA-Projects hebben de aanstaande plaatsing van de EQA-Box alvast gevierd door het heffen van een glas drinkwater!

Waterschap Rivierenland gaat begin maart de eerste zogenaamde EQA-box plaatsen. Dit heuglijke feit werd op maandag 27 februari alvast symbolisch gevierd met het heffen van een glas drinkwater. De EQA-box is een innovatieve alles-in- één waterkrachtcentrale en wordt geplaatst bij het gemaal Quarles van Ufford in Alphen aan de Maas. Door de opwekking van energie kan het gemaal hier voorzien in een groot gedeelte van de benodigde energie en worden metingen en peilbeheer automatisch toegepast.

Wat is een EQA-box

Foto Waterschap Rivierenland

De innovatieve EQA-box wekt duurzame elektriciteit op door middel van waterkracht, met een waterdynamo van 10 kilowatt. Het ziet eruit als een moderne 'schoe

pmolen' die langzaam met de waterstroom meedraait en bovendien 100% visvriendelijk is. De aanwezige software zoekt automatisch de optimale hoogte en aanwezige energie in de waterstroom op. In geval van calamiteiten

‘lift’ de EQA-box automatisch mee. De EQA-box kan zowel bij stuwen als bij gemalen worden geplaatst waar een minimaal verval is van een halve meter. Het plaatsen en monteren van de EQA-box is wel altijd maatwerk.

EQA-stuw in Ommeren

In september 2016 had Waterschap Rivierenland de primeur door het plaatsen van de eerste EQA-stuw in Nederland. De duurzame en innovatieve stuw in Ommeren wekt kleinschalige waterkracht op en kan oppervlaktewater bufferen en lozen. Dat draagt bij aan 'slim malen' en voorkomt onnodig pompen. Het maakt tevens de stuw zelfvoorzienend in zijn eigen energie. Ook Waterschap Aa en Maas gaat binnenkort een vergelijkbare waterkracht-Box plaatsen bij het aanvoergemaal Den Doolhof te Vorstenbosch. 

De EQA-box en –stuw zijn bouwstenen voor Waterschap Rivierenland en dragen bij aan de doelstelling om in 2030 energieneutraal te kunnen werken. De mogelijkheden zijn eindeloos omdat er veel locaties zijn waar een minimaal verval is van een halve meter. Ook in het watersysteem is dus veel duurzame energie te winnen!

Waterschap Rivierenland