Ontdek de waterkracht van de 21ste eeuw

De voorbereidende werkzaamheden voor het energieneutraal maken van gemaal den Doolhof zijn gestart. EQA-Projects heeft een samenwerking aangegaan met het Waterschap Aa en Maas om twee stuwen te vervangen door een EQA-Stuw installatie. Door het grote aanwezige debiet bij deze stuwen in combinatie met een hoog verval is deze locatie uitermate geschikt om duurzame energie uit waterkracht op te wekken.

Deze energie zal gebruikt worden voor het nabij gelegen gemaal den Doolhof. Hierdoor zal dit gemaal volledig worden aangedreven door schone energie, lokaal opgewekt uit het water. Het gemaal zal dus volledig energieneutraal gaan operen.

 energieneutraal gemaal metingen energieneutraal gemaal werkzaamheden energieneutraal gemaal werkzaamheden2